12 miliónov Euro do cyklistickej infraštruktúry v Prešovskom kraji

12 miliónov Euro do cyklistickej infraštruktúry v Prešovskom kraji

Autor: Viera Štupáková | Dátum: 13.06.2018

Cyklistická doprava a cykloturistika je významný fenomén súčasného moderného sveta. Ako ekologická doprava má svoje miesto v dopravných systémoch miest a obcí s jasným cieľom zvyšovať počet cyklistov v celkovej deľbe prepravnej práce. Ako nástroj pre produkty cestovného ruchu cykloturistické trasy nechýbajú v žiadnych turistických destináciách.

Situácia v Prešovskom kraji v oblasti cyklodopravy zažíva boom. Vďaka štrukturálnym fondom sa vybudujú v našom kraji cyklistické komunikácie takmer za 12 miliónov Eur. Finančné zdroje sú z programov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Samosprávy, ktoré intenzívne pracovali celé roky na príprave projektových dokumnetácií, sa môžu tešiť z úspechu.

Sú to predovšetkým mestá a obce na dvoch najväčších cyklotrasách Prešovského kraja - cyklistická diaľnica EuroVelo 11 a tematická cesta Okolo Tatier.


1. EuroVelo 11 – celková dĺžka 150 km, realizovaných 12,5 km, v realizácii ďalších 2018 cca 9,5 km /IROP a Interreg V-A/, v stave posudzovania žiadosti o financovanie 44 km /IROP a Interreg V-A/, v stave procesu územného rozhodovania a stavebného povolenia 30 km – hľadajú sa zdroje z Akčného plánu NRO pre geometrické plány

2. Cesta okolo Tatier – celková dĺžka 250 km /vrátane poľského úseku/, 60 km Prešovský kraj. V roku 2018 sa buduje takmer 9 km nových cyklotrás – Kežmarok – Spišská Belá, Tatranská Kotlina – Ždiar, Hniezdne – Stará Ľubovňa. Realizované – Kežmarok – Vrbov – Huncovce dl.6,6 km.

3. Mestá a nové cyklistické komunikácie Prešov – výstavba 7,7 km, Veľký Šariš výstavba 4 km, Poprad – prepojenie cyklotrasy Svit -Veľká Lomnica okolo rieky Poprad, Bardejov – Bardejovské kúpele výstavba 1,2 km /koncepcia cca 28 km/, Schválené projekty 2018: Humenné, Svit, Bardejov, Kežmarok


Schválené projekty v realizácii 2018

1.Stará Ľubovňa – Hniezdne

2.Lipany – Kamenica

3.Tatranská Kotlina – Ždiar

4. Kežmarok - Spišská Belá

5. Prešov - Zlatá Baňa

6. Prešov - cyklotrasy v intraviláne mesta

7. Svit - Veľká Lomnica

8. Veľký Šariš

9. Bardejov - Bardejovské kúpele

10. HUmenné


O nových cyklistických komunikáciách budeme postupne informovať.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants