3.ROČNÍK CYKLOPRECHODU ČERGOVSKÝM POHORÍM

Autor: admin | Dátum: 01.05.2018

Dňa 26.05.2018 Vás cyklo -turistický klub CTK ČERGOV 25 pozýva na 3. ročník cykloprechodu Čergovským pohorím,spojený s cyklistickým popoludním pre deti.

Prezentácia:

Dňa 26.05.2018 od 8,30 do 9,30 hod.. Prezentácia sa uskutoční na malom futbalovom ihrisku ( umelá tráva) v Ľutine. Záväzné prihláseniedo 21.05.2018 do 15,00 hod. na www. ctk@ctkcergov25.sk, resp. facebook ( občianské združenie CTK Čergov 25) alebo priamo u usporiadateľov na t.č. Blaščák Jozef +421918516810, Tkáč Jozef Ing. +421905284224. V prípade neprihlásenia účastníka do stanoveného termínu organizátor negarantuje účastníkovi vydanie štartovného balíčka.

Štartovné:

Symbolické štartovné 7 € (dospelá osoba), v ktorom je zahrnuté občerstvenie ( guľaš, pivo alebo kofola, technická podpora, asistenčné služby horskej služby po trase, občerstvenie na trati, reprodukovaná hudba), štartovné sa uhrádza v mieste štartu.

Trasa cykloprechodu:

A trasa športová 41 km( červená, 30% asfalt, 70 % lesné cesty)

Štart o 10,00 hod. od futbalového ihriska Ľutina (424 m.n.m.) - smer Hanigovce (533 m.n.m.)- sedlo Ždiare (970 m.n.m.) - sedlo Priehyby (815 m.n.m.) - Hrašovík( 1009m.n.m.) Sedlo Lysina (1029 m.n.m.)- Veľká Javorina ( 1099 m.n.m. ) - Čergov (1049 m.n.m.) - Oltar kameň (1049 m.n.m)- Lysá (1067 m.n.m.) - po zjazdovke smer Ľutinky - Majdan ( 520 m.n.m)- Ľutina futbalové ihrisko (424 m.n.m.), Príchod do 16,00 hod.

B trasa rekreačná 27 km ( žltá, 80 % asfalt, 20% lesné cesty):

Štart o 9,45 hod. od futbalového ihriska Ľutina (424 m.n.m.) – Majdan ( 520 m.n.m.)- Podbaranie (656 m.n.m.) Ambrušovce (781 m.n.m.)- chata Čergov ( 920 m.n.m.) a späť.

Obtiažnosť trate:

A trasa športová je vhodná len pre „ horské bicykle“, B trasa rekreačná, vhodná aj pre trekové bicykle, trasy označené stužkami, cyklistická prilba povinná !!!

Podmienky účasti:

Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.

Podujatie ide za plnej cestnej premávky ( Ľutina - Majdan) na vlastné nebezpečenstvo.

Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

V prípade odstúpenia z prechodu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenia:

Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo, každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.

896fa57dca78438b8fc3a44f0c6d463a.jpg

109c099f13664a7eaab80507d570491e.jpg

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants