Cyklistická infraštruktúra na Šariši

Dátum: 21.07.2017

PREŠOV (21. 7. 2017) – Po dlhšom čaše sa stretli zástupcovia rôznych cyklistických organizácií pôsobiacich v okrese Prešov a Sabinov. Stretnutie iniciovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš pod záštitou krajského cyklistického koordinačného centra CykloPO.

Stretnutie na tému rozvoja cyklistickej infraštruktúry v regióne Šariša sa uskutočnilo 19. júla v priestoroch PSK „Zo stretnutia vyplynulo, že za uplynulých sedem rokov (od posledného auditu cykloturistikcých trás) bola oproti pôvodnému stavu do dnešného dňa zrealizovaná len jedna nová cykloturistická trasa v oblasti Drienica,“ informovala Viera Štupáková, koordinátorka CykloPO. Uvedenie cyklotrasy do života bude už túto sobotu 22. júla o 10.00 hodine pri hoteli Javorina, obec Drienica.

Značenie cykloturistických trás (193 km v okresoch PO a SB) nemá pravidelné zdroje na údržbu značenia, preto prítomní správcovia trás zo SCK Šariš a PBS Kostitras konštatovali, že cyklotrasy nie sú z tohto dôvodu v 100% stave.

9f93ed0da84d48718a9a4dc6b5543021.jpg

Samostatnú kapitolu tvoria MTB zjazdové trate, v ktorých sa angažuje združenie Zdravie a Sloboda v obci Janov a združenie Slomba v okolí mesta Prešov. Tieto trasy majú svoje špecifiká a svoju silnú skupinu bikerov, ktorí sa osobne podieľajú na realizácii tratí.

Nosné cyklistické podujatia ako nedávno uskutočnená Tour de Prešov zastrešuje združenie Agentúra rozvoja kultúry a augustový 3.ročník Cyklomaratónu Prešov organizuje združenie Cyklomaratón Prešov.

Cykloturistické trasy v oboch okresoch sú predovšetkým iniciatívou nadšencov cykloturistiky a verejná správa pre tento segment nevyčleňuje pravidelné zdroje na ich skvalitnenie. Príležitostné granty často odštartujú iniciatívu, ale žiaľ, zatiaľ nie je na svete žiadny finančný nástroj pre ich rozvoj a skvalitnenie,“ konštatovala Štupáková.

Prešovský kraj má cyklistické koordinačné centrum CykloPO


Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants