Do práce na bicykli

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 06.04.2022

Milí priaznivci cyklistiky,

dovoľujeme si Vám v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby SR zaslať informácie k 9. ročníku kampane Do práce na bicykli 2022 v súlade s priloženou Výzvou a Štatútom.

55482678b35c4594b8f670d5b13ff125.jpg

Hlavným poslaním celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2022 je prezentovať záujem širokev verejnosti používať bycikel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Spoločným zámerom je okrem podpory budovania kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry pre peších a cyklistov aj zvyšovanie povedomia obyvateľov o prínosoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy s ich dopadom na zlepšenie životného prostredia a tým aj celkovej kvality života v našich mestách.

9. ročník kampane sa uskutoční od 1. do 30. júna 2022, pričom registrácia samospráv sa v záujme vytvorenia dostatočného priestoru pre registráciu samotných tímov začína už 1. apríla 2022 a končí 23. mája 2022.

Registrácia, koordinácia, evidencia, propagácia a spracovanie výsledkov kampane budú zabezpečené na stránke: https://www.dopracenabicykli.eu/

1b25952fe3284976a10071c576b7e090.jpg

V súlade s priloženým štatútom súťaže vyplnia samosprávy, ktoré prejavia záujem zapojiť sa do kampane, najneskôr do 23.mája registračný formulár, ktorý je uvedený na webovej stránke https://www.dopracenabicykli.eu/

Výzva

Štaút

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants