Jedinečné astronomické observatórium Kolonica

Autor: admin | Dátum: 27.04.2017

Známou východoslovenskou cyklotrasou môžete natrafiť aj na Vihorlatskú hvezdáreň, ktorá sa nachádza v strede mesta Humenné a je ľahko dostupná pre všetkých návštevníkov. Založená bola v roku 1952 a od tej doby sa stala významným centrom nie len astronomického vzdelávania, ale aj pozorovania vesmíru v regióne Horného Zemplína.

Astronomické observatórium sa nachádza na Kolonickom sedle a slúži ako vysunuté odborné pracovisko pre odbornú činnosť hvezdárne. Toto observatórium bolo postavené v roku 1999 a nachádza sa v prekrásnom prostredí horského sedla medzi Bukovskými vrchmi a pohorím Vihorlatu.

Dominantou observatória je národný teleskop, ktorý dostal prívlastok „Vihorlatský“. Tento ďalekohľad má priemer hlavného zrkadla 1 meter a je najväčším ďalekohľadom na celom Slovensku. Vďaka tomuto observatóriu môžeme pozorovať premenné hviezd, Mesiaca, Slnka alebo meteorov.

Okrem hlavnej činnosti v odvetví vedeckého výskumu hvezdáreň vykonáva aj kultúrno-výchovnú činnosť a pravidelne organizuje podujatia, súťaže, semináre, besedy, usmerňuje astronomické krúžky a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu v tomto kraji.

Kvalita oblohy nad Kolonicou pomáha observatóriu získavať vysokokvalitné vedecké údaje a rozvíja astroturistiku. V areáli observatória je možné sa aj ubytovať a nachádza sa tu aj planetárium.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants