Malebná dedinka Lačnov

Autor: admin | Dátum: 27.04.2017

Objavte malebnú dedinku Lačnov, v ktorej dnes žijú už iba štyria obyvatelia. Dedinka je známa predovšetkým gravitačnou anomáliou, kde voda tečie hore kopcom. Niektoré podobné anomálie je možné nájsť aj v zahraničí, predovšetkým v krajinách s hornatým terénom, ako je Taliansko, Írsko alebo Grécko.

Odborníci sa však vo väčšine prípadov zhodujú v tom, že ide o optický klam. Môže ísť totiž o to, že človek, ktorý svah pozoruje má dojem, že je niečo z kopca vzhľadom k tvaru a sklonu svahov na okolí.

Táto gravitačná anomália by mala byť neskôr potvrdená geodetmi, no nestalo sa tak. Aj napriek tomu, že sa dokázalo, že táto záhada je len optický klam, priniesla kopcu pri obci Lačnov popularitu a pritiahla sem ľudí z ďaleka.

43fc4602b7924aa0b1f044dcd97d1193.jpg

Obec Lačnov leží na styku Šarišskej vrchoviny s Braniskom a pohorím Bachureň, asi 27 km západne od Prešova. Prvá zmienka o tejto obci pochádza z roku 1389 a najstaršia stavba Lačnova je kaplnka z roku 1872, ktorú dala postaviť Zuzana Lešková.

Hneď pod Lačnovom sa nachádza známa jaskyňa Zlá diera, ktorá popri mnohých neobjavených, nie je jedinou jaskyňou v okolí. Okrem značkovaných chodníkov je tu množstvo domácich cestičiek, skrytých prameňov, skalných útvarov, kaňonov a iných krás, ktoré sa oplatí objavovať.

b4c1c44ee03f4dd3b040f5417bd1be48.jpg

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants