MTB Slovenský opál 2023

Dátum: 23.01.2023

Termín konania najväčšieho MTB seriálu Slanských vrchov je už známy. Tretí ročník MTB Slovenský opál sa uskutoční v sobotu 17. júna 2023 na obyvklom mieste, pri vodnej nádrži Sigord.

9968ffe96423401e9ad46fa07e7a0886.jpg


Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants