Objavujte chránenú krajinnú oblasť Vihorlat na bicykli

Autor: admin | Dátum: 27.04.2017

Chránená klajinná oblasť Vihorlat je jednou z najmenších veľkoplošných chránených území na Slovensku. Napriek jej neveľkej rozlohe, je samotný Vihorlat impozantným sopečným pohorím. Jeho najvyššie vrcholy sa vypínajú v nadmorskej výške nad 1000 m. n. m. nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou.

Vďaka tomu, že má osobitný geologický vývoj, nájdeme tu rôzne jazerá, skalnaté útvary a rašeliniská. Jeho geografická poloha umožnila to, že práve tu - na jednom mieste nachádzame spoločný výskyt panónskej, východokarpatskej a západokarpatskej flóry.

Vihorlat je územie typicky pokryté lesom, ktoré si svoj prirodzený charakter zachovalo dodnes. Bohaté množstvo prírodných útvarov a lesných porastov robia z Vihorlatu najzachovalejším územne uceleným pohorím Slovenska.

Hlavnou úlohou tejto krajinnej oblasti je zabezpečiť ochranu najhodnotnejších časti tejto prírody. Medzi významné prírodné pamiatky tejto oblasti patrí známe jazero Morské oko. V minulosti sa toto jazero nazývalo Veľké Vihorlatské jazero a je dnes najväčším jazerom vo Vihorlatských vrchoch.

Vznik Morského oka je spojený s doznievajúcou sopečnou činnosťou Vihorlatu. Leží po známym Sninským kameňom a svoju dnešnú podobu má vďaka vybudovanému umelému priehradnému múru. Morské oko je výnimočné hlavne svojim pôvabom a romantickou atmosférou, ktorú navodzuje.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants