Online stretnutie - Budovanie a značenie cyklotrás na území PSK

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 15.06.2022

Prešovský samosprávny kraj pozýva na cyklo-metodický deň, ktorý sa uskutoční 21. júna 2022 o 10:00 hod. online formou.

Témou online stretnutia bude Budovanie a značenie cyklotrás na území PSK.

Pracovné stretnutie bude prebiehať v online priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Svoju účasť je potrebné potvrdiť cez Google dotazník do 17.6.2022:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF8tUVVBWUUvS5owjU2U_M0IruO2SpxfqMurQHpnBGXncrkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Link na pripojenie Vám bude zaslaný dňa 20.6.2022

677e38525d69454abd7e8aad182b4e11.jpgSledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants