V obci Šarišské Michaľany bude výstavba EUROVELA 11 v roku 2020

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 13.09.2019

Projekt EUROVELO 11 bude pokračovať s výstavbou v roku 2020 aj v obci Šarišské Michaľany. Cyklotrasa, ktorá spojí Veľký Šariš a Pečovskú Novú Ves bude dokončená 31. decembra 2020. Celková dĺžka trasy bude 3,495 km, z čoho cyklotrasa bude mať dĺžku 2,063 km a cyklokoridor bude dlhý 1,432 km.

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

bf4ccf8ce4184c16a827cc233c054e0b.png

e00145bdfc004ca1b2e5e0f09712ca74.png

6f073adda41444e5be06ccf8c35613c7.png

55bb79b88f4445c28284b64e60cfafd2.png


Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

a065727f27754cd88d64114eb05cc839.jpgSledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants