V štyroch okresoch na severe PSK je nevyhovujúcich 38 % cyklotrás

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 16.03.2022

Celkovo 38 percent cyklotrás v štyroch okresoch, kde Prešovský samosprávny kraj vlani zrealizoval pasportizáciu týchto trás, je nevyhovujúcich. Hovorí o tom informatívna správa, ktorú prijali na februárovom zastupiteľstve krajskí poslanci.

259f8ed882134126aeacae63f97cb35a.jpg

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrealizoval ešte v minulom roku pasportizáciu cykloturistických trás v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov. Celkovo preskúmal 1608,5 km, čo predstavuje 52 cyklotrás.

Cieľom bolo zdokumentovať aktuálny stav existujúcich cyklotrás, vyhodnotiť náročnosť trás, získať podrobnú fotodokumentáciu, vyhodnotiť tieto destinácie a navrhnúť odporúčania na budúce riešenie a realizáciu,“ ozrejmila vedúca Odboru strategického rozvoja Martina Slivková po februárovom rokovaní Zastupiteľstva PSK.

Okrem identifikácie bodových a líniových problémov a dĺžky bol vyhodnocovaný aj povrch komunikácií a jeho vhodnosť pre rôzne typy bicyklov. Taktiež šírka a sklon komunikácií na trase, či svetlosť pre určenie prejazdnosti úzkych miest. Každá trasa vo výslednom dokumente obsahuje zároveň odporúčania, ako sa vysporiadať s problematickými úsekmi, ale aj celkové zhodnotenie trasy.

„Všetky tieto trasy boli vyhodnotené do troch kategórií. Prvou kategóriou boli trasy vyhovujúce s nejakými drobnými odporúčaniami, napríklad v šírke, v zeleni alebo týkajúce sa značenia či lávok. Druhou kategóriou boli trasy vyhovujúce, avšak vedúce po cestách prvej triedy. Preto je odporúčané ich nevyznačovať a nepropagovať alebo riešiť nové trasovanie. Treťou kategóriou sú trasy, ktoré sú nevyhovujúce. Tých bolo v globále za tieto vybrané okresy 38 percent. Zvyšok sú vyhovujúce trasy,“ vysvetlila Slivková.

1a019fd435694b1b9cdbc1a00f323cdb.jpg

Celkovo je tak v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov vyhovujúcich 1124,20 km trás a nevyhovujúcich 484,30 km trás. Konkrétne v okrese Vranov nad Topľou je 177,60 km nevyhovujúcich trás. V okrese Stropkov ide o 147 km trás, ktoré nevyhovujú, v okrese Bardejov 87,50 km a v okrese Svidník 72,20 km trás. Vyhovujúcich trás je 62 %.

V tomto roku plánuje prešovská župa zrealizovať poslednú časť pasportizácie cyklistických trás, aby mala zmapované všetky okresy v kraji. Výsledky pasportu jej následne ukážu, ktoré trasy je potrebné dobudovať, a ktoré upraviť tak, aby vznikla komplexná cyklodestinácia v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zdroj: Oddelenie komunikácie a propagácie

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants