Zoznámte sa s históriou mesta Spišská Belá

Autor: admin | Dátum: 27.04.2017

93fbbbefa48e485bb3f2c540cd8b9480.jpg

Prvá písomná zmienka o obci Spišská Belá je z roku 1263 v donačnej listine uhorského kráľa Bela IV. Začiatky tejto obce ale siahajú oveľa hlbšie. Už pred tatárskym vpádom v roku 1241, ale aj tesne po ňom, keď sa tu usídlili nemecký kolonisti. V tom čase v Strážkach existovala maďarská pohraničná pevnosť a slovanská osada Stragar (Bušovce).

Slovanskí obyvatelia Stragaru spolu s maďarmi strážili Uhorskú bránu, ktorá bola za riekou Bela. Pri tejto rieke sa usadili nemeckí kolonosti a ich osada niesla názov po tejto rieke. Jej vznik bol podmienený aj vďaka úrodnej pôde v rovinatom prostredí.

Spišská Belá bola od začiatku poľnohospodársky založená a rozvinulo sa tu aj samotné remeslo. V meste prosperovali predovšetkým pasienky s chovom dobytka a oviec, úrodné polia a mestské lesy. Každý týždeň v nedeľu sa v Spišskej Belej konali trhy a sedemkrát do roka jarmoky.

Remeselníci vynikali predovšetkým v odvetviach ako je obuvníctvo, mäsiarstvo, kováčstvo, kožušníctvo a krajčírstvo. Vďaka intenzívnemu pestovaniu ľanu vznikla neskôr tkáčska výroba a tieto ľanové plátna sa vyvážali do celého Uhorska, ba aj na Balkán a do Turecka.

Výrazný rozvoj priemyslu nastal v druhej polovici 19. storočia, kedy vznikla tkáčovňa ľanového plátna, pivovary, píly, škrobáreň a tehelňa. Vďaka vybudovaniu železnice z Kežmarku do Spišskej Belej vznikla aj tabaková továreň.

Rozvoj Spišskej Belej sa výrazne urýchlil po roku 1989. Dnes má toto mesto bohatú históriu starého spišského mesta, ktorú sa oplatí spoznať.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants