Kontakt

KOCR SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Krajská organizácia cestovného ruchu
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Výkonný riaditeľ
Mgr. Martin Janoško
riaditel@severovychod.sk
+ 421 (0) 51 7081 511

Médiá, PR
Mgr. František Baláž
Telefón: 051/775 45 05, 051/708 15 13
E-mail: media@severovychod.sk

Marketing
Mgr. Michal Jackovič
Telefón: 051/708 15 13, 051/775 45 05
E-mail: info@severovychod.sk

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants