Legenda

Legenda k cyklotrasám

Jednotlivé cykloturistické trasy sú označené podľa farieb v klesajúcej priorite červené, modré, zelené a žlté.

38b10fec061f4042a79e6d1febfba461.jpg
Červená
- trasy EuroVelo, slovenské cykloturistické magistrály a diaľkové magistrály

01f3ceef4c834925a34ba31f567ae87f.jpg
Modrá
- významné regionálne cykloturistické trasy, trasy paralelné s cyklomagistrálami

1473c37c86384324b6862e2d51177c4c.jpg
Zelená
- regionálne cykloturistické trasy a okruhy

803d3c82590a4d1783ae98aea4d6a06c.jpg
Žltá
- krátke regionálne a miestne trasy, odbočky a spojky


Ďalšie označenie udáva to, aký druh bicykla sa vyžaduje na jazdu po danej cyklotrase. Môže ísť o značky:

4b46b83ddca54c4587742e9f86739a8c.jpg
Cestná cyklotrasa
- celý úsek je zjazdný na všetkých druhoch cestného bicykla


MTB cyklotrasa - minimálne jej čiastkový úsek vyžaduje použitie MTB bicykla


Nasledujúce piktogramy udávajú náročnosť cykloturistickej trasy. Tá je rozdelená do troch skupín:

2febb5f23d3748168c8475b7be413a30.jpg8cf8791acabf4a87b74da83dd758d9a3.jpgREKREA - menej náročná trasa alebo okruh vhodný na zoznámenie sa s jazdou na bicykli.10007879fb254b8295dd6c85cf553d13.jpgec94e5a7ae0049f6aed91930307a2a81.jpgSPORT - náročnejšie športové trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu.


db9492098ff247e9b28911246da9f610.jpg28e7b28627474f8aaf774a2dc7be0074.jpgEXPERT - náročné trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú veľmi dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a veľmi dobrú fyzickú kondíciu.Pri niektorých cyklotrasách uvádzame obtiažnosť aj na základe jej celkovej dĺžky, nastúpaných metrov, povahy terénu a pod.


Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants