Partneri

1. FORZA, Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu
e0afb6ef15cf449fbddda777c1d5f198.jpg

2. Združenie obcí Hornej Torysy

3. Mesto Veľký Šariš

4. Severovýchod Slovenska

5. Regionálne združenie obcí Hornád

6. Kyjevské združenie cyklistov

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants